ožiukai

ožiukai
ožiùkai sm. pl. (2) 1. žr. ožiai 1: Atnešk ožiukùs, malkas pjaustysim Šlv. Pjaunant rąstą ožiukai sulūžo Šlv. 2. kryžmiški žiogreliai, kuriais prispaudžiamas kraigas, žirgeliai: Šturmas nuvertė ožiukus ir nuplėšė kraigą Vs. Aš savo pelėpę (stogą) tokiais ožiùkais primygau, kad pats velnias nenumest Dglš. 3. Ml vytuvai: In ožiukų ištempsi siūlus, tai nesižėgliuos Prng.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • drykčioti — drýkčioti vksm. Drýkčioja po kiẽmą ožiùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kapriziukas — kapriziùkas dkt. Kasdieni̇̀niai vai̇̃ko ožiùkai ir kapriziùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mekenti — mekénti vksm. Ožiùkai graũdžiai mekẽna …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apžindyti — apžìndyti tr. Š, Rtr, LVI138 caus. apžįsti. 1. pajėgti sočiai žindyti: Kiaulė gera, apžìndžia paršiukus Dglš. Avis pieninga apžindo keturis ėraičius Šts. Anys (ožiukai) atsirado, ana (ožka) juos papeni, apžìndžia ir vė eina (ps.) Grv. Trijų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karuonis — 1 karuonìs, iẽs scom. (3b) 1. J, BŽ54, Slnt, Šv pakaruoklis: Ant šios virvės karuonìs kabėjo Brs. Tenai yra ir karuonių kapai Brs. Iš karuonies makaulės būs liktarna M.Valanč. 2. menk. bjaurybė, nenaudėlis, netikėlis: Karuonìs ir šuo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mykti — mỹkti, ia, ė intr. 1. Bgs, Lp, Dkš, Rmš, Krkl, Skr tęsiamu, nestipriu balsu mūkti, bliauti (apie galvijus): Karvė mỹkia pasilikus J. Gyvuliai alkani ir ištroškę mykia, bliauna LzP. Mykė karvės, kvykė kiaulės, kudakavo vištos, gageno žąsys,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • oželiai — ožẽliai sm. pl. (2) žr. ožiukai 2: To latro tai ir stogų oželiai baigia nupūt Dg. Tai buvo vėtra, kad net stogų oželius nunešiojo Dg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožiai — ožiaĩ sm. pl. (3) 1. SD110, Alv, Al, Vž žr. ožys 10: Sulūžo ožiaĩ, nebėr nė ant ko medžius pjaustyti Vvr. Ožiai ar išlaikys? Čia labai storas medis Kv. Kai tik uždėjau sunkesnį rąstą, ir išsižergė ožiai Jnš. 2. K, MŽ, Pns, Šlv, Lž aukšti stovai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožiukas — ožiùkas sm. (2) 1. jaunas ožys: Ožiùką veislei palik Ėr. 2. ožkų jauniklis: Ožka du ožiukus atsivedė Trgn. 3. Žž, Klvr, Pns žiogas: Ožiùkai an kojų ilgų, anys žali Grv. Ožiukai čirpia Grv. Ožiùkų čirškimas, net užmigt negalima Dbk. Vaikai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavykėti — 3 pavykėti, pavỹkia (pàvykia Šn, ėja), ėjo tr. OG295, OGLII366,377; Kos58, VŽ1905,68, Šd, LMD(Nč) 1. žr. pavyjėti: Pavykėk avis tolyn nuo rugių Š. Pavykỹ man aveles Švnč. Užsėdino vaikiščią ant arklio, pavykėjo paskui kumeluką ir žiūrėjo, iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”